In de kinesiologie werken we veel met het energieveld van de mens. Er wordt veel gewerkt met meridianen en de chakra’s en de beïnvloeding van de energiestroom hierdoor. Door aanraking van bepaalde punten of soms zelfs alleen door het strijken langs het lichaam zonder fysieke aanraking wordt ervoor gezorgd dat de energie weer stroomt door de meridianen. Maar hoe kan het nou dat je een lichaam niet aanraakt en dat het toch beïnvloed wordt? Ik vond dit altijd lastig uit te leggen, vandaar dat ik in de moderne natuurkunde ben gedoken om te kijken wat die daar tegenwoordig over zegt. Een aanwijzing over de mogelijkheid tot beïnvloeding van energiestroom door je fysieke lichaam zonder dat daar aanraking voor nodig is, ligt wellicht in de Quantumtheorie. Met behulp van die theorie kun je namelijk uitleggen hoe het energieveld om ons heen is verbonden met ons lichaam. Er lijken namelijk steeds meer aanwijzingen te zijn dat het energieveld bestaat uit dezelfde bouwstenen als onze botten, huid en andere organen. 

Quantumtheorie

Het klassieke atoommodel

Ik zal het proberen uit te leggen. Op school heb je geleerd dat moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Atomen zijn dan weer opgebouwd uit een kern met daarin protonen en neutronen. Daaromheen zit een elektronenwolk. De hoeveelheid protonen, neutronen en elektronen bepaalt welk element het is.
Daartussen zit niks. Zo is, en wordt, de bouw van atomen vaak uitgelegd.

Wetenschappers zijn het er achter al lang over eens dat dit model niet klopt. In de quantummechanica gaat men er van uit dat alles is opgebouwd uit velden. Deze velden gedragen zich als vloeistofachtige structuren. Dat betekent dat je er bijvoorbeeld ook golfbewegingen in kunt zien. Als de golven dicht bij elkaar zitten worden het als het ware bundels van energie. Deze bundeltjes zijn “meetbaar” als deeltjes. Licht-“deeltjes”, genaamd fotonen, zijn bijvoorbeeld bundels van energie in de golven van het elektromagnetische veld. En elektronen zijn bundels van energie in het elektronenveld. Alle elektronen in de wereld, dus zowel die in jouw lichaam, mijn lichaam, maar ook die in bijvoorbeeld dieren en planten, zelfs die in het materiaal waarvan je kast is gemaakt zijn verbonden met elkaar via dit elektronenveld. En aangezien alle massa in de wereld uiteindelijk is opgebouwd uit dezelfde soort elektronen is dit dus ook allemaal met elkaar verbonden via dit veld. Naast het elektronenveld zijn er ook velden waaruit de “deeltjes” voortkomen die in protonen en neutronen zitten. 

Voor wie hier meer van wil weten raad ik absoluut de volgende film op you-tube aan:

Quantum velden: de echte bouwstenen van het Universum met David Tong. 

Quantumvelden en energiestroom

Dit is allemaal vrij ingewikkeld en ik moet ook zeggen: ik snap ook zelf niet precies hoe quantum velden werken. Maar dat weten overigens de beste wetenschappers in de wereld nog niet. Wat ik er wel van begrijp is dat al die velden met hun bundels van energie die zichtbaar zijn als massa elkaar beïnvloeden. Daarnaast zijn er nog velden die horen bij krachten als zwaartekracht en bijvoorbeeld elektromagnetische krachten. Al deze velden hebben invloed op elkaar. Ik zie dat voor me als verschillende stroompjes water die bij elkaar komen in een rivier. Elke verandering in een stroompje heeft effect op de hele rivier. 

De velden zijn allemaal verbonden met elkaar. Zoals gezegd: alle elektronen in jouw lijf zijn verbonden met de elektronen in bijvoorbeeld mijn elektronenveld. En de velden die jouw protonen en neutronen maken zijn verbonden met de velden die mijn protonen en neutronen maken. En dus zijn alle moleculen met elkaar verbonden in dit veld. En dan is het plotseling minder lastig te begrijpen dat een aanraking ergens op je lichaam invloed kan hebben op een andere plek in je lichaam. Maar ook alleen maar elkaars velden dicht bij elkaar brengen heeft effect: je beïnvloedt dan immers met “de golven in mijn rivier”, de “golven in jouw rivier.” En of dat zo sterk is dat een vlindervleugelslag aan de ene kant van de wereld een storm kan veroorzaken aan de andere kant van de wereld weet ik niet, maar het maakt het werken met energiebanen en chakra’s wel veel meer verklaarbaar.

Gebruikte bronnen:

“Quantum velden: de echte bouwstenen van het universum – met David Tong”, Gepubliceerd door “The Royal Institute” op You Tube https://www.youtube.com/watch?v=zNVQfWC_evg, 15 februari 2017

Rubic, B, et.al, “Biofield Science and Healing: History, Terminology and Concepts, Global Adv. Health Med. 2015

Gamborg, H, “Het onzichtbare in genezing – Over Healing en energie”, Eerste druk 1994 Amsterdam, Heruitgave 2018 Paulien de Roos