Voor kinderen in zowel PO als VO bied ik individuele arrangementen op maat. Dit is geschikt voor: 

 • Leerlingen vanaf groep 4/5 die last blijven houden van omkeringen van letters.
 • Leerlingen uit de bovenbouw PO of in het VO met dyslectie-achtige verschijnselen.
 • Leerlingen uit de bovenbouw PO of in het VO met dyscalculie-achtige verschijnselen.
 • Leerlingen uit alle groepen en leerjaren (vanaf groep 3) waarbij hoofd en lijf niet altijd goed lijken samen te werken. Deze leerlingen zijn vaak erg beweeglijk en hebben moeite zich te concentreren.
 • Leerlingen die gevoelig zijn voor prikkels uit hun omgeving.
 • Leerlingen met faalangst, eventueel veroorzaakt door een overmatig gevoel van perfectionisme.
 • Leerlingen met verminderde ontwikkeling executieve functies (vooral in VO).
 • Meerbegaafde leerlingen die veel in het hoofd zitten en piekeren.

Wat kun je verwachten?

Bij het arrangement “Kino: Bewegen om te leren” staat uiteraard bewegen centraal. Leerlingen gaan fysiek aan de slag met oefeningen die er op gericht zijn om het leren te ondersteunen. Het gaat dus niet alleen om bewegen met als doel in beweging te zijn, maar echt bewegen om bijvoorbeeld beter te kunnen concentreren of makkelijker te kunnen lezen en schrijven. 

Het traject bestaat uit ten minste 3 sessies van 20-30 minuten, die plaatsvinden met steeds 1 of 2 weken ertussen. Tijdens de eerste sessie wordt een aantal oefeningen gedaan die een indicatie geven van het belangrijkste aandachtspunt in de volgende sessies. De leerling krijgt eventueel oefeningen mee om thuis of in de klas te doen. In de vervolgsessies worden specifieke oefeningen gedaan afhankelijk van de bevindingen tijdens de eerste sessie. De leerling voert de oefeningen zelfstandig uit. Soms dienen er punten gemasseerd te worden ter ontspanning, ook dit doen leerlingen zelf. Na de derde sessie wordt het eventuele vervolgtraject bepaald, vaak samen met de ouders. 

Praktische informatie

 • De sessies vinden in principe op school tijdens de lestijd plaats. Het beste gaat dit in bijvoorbeeld een speellokaal of in de gymzaal. 
 • Van te voren is er overleg met ouders, leerkracht en/of intern begeleider over de belangrijkste aandachtsgebieden. 
 • Tarief: €25,- per sessie. Dit geldt voor begeleiding op school vanaf minimaal 2 kinderen per dag (in aansluitende sessies). 

Wil je meer informatie of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op school? Neem dan contact met mij op via esther@eshealth.nl of 0611 474 675. 

Extra info: de spiertest

Bij consulten in mijn praktijk gebruik ik de spiertest als belangrijkste tool om te bepalen wat een kind nodig heeft. Dit kan eventueel ook op school. Het grote voordeel is dat we nog gerichter aan de slag kunnen gaan. Daarbij is overigens geen behandeltafel nodig. Niet alle scholen vinden echter dit meer therapeutische karakter van een sessie prettig op school, vandaar dat ik de spiertest niet standaard gebruik. In overleg doe ik dat echter graag.