Zoals je wellicht weet bestaan je hersenen uit twee helften: een linker en rechter hersenhelft. Vaak hoor je dat het linkerbrein het rationele brein is en het rechterbrein het creatieve brein. Het linkerbrein zou je meer gebruiken om details te onderscheiden en te analyseren, terwijl de rechterkant meer gericht is op het grote geheel.

Hoewel de meningen in de wetenschap verschillen over de functie van beide hersenhelften, is men het er wel over eens dat om te kunnen leren en creëren een goede communicatie tussen beide hersenhelften nodig is. Nu blijkt dat onder stress de communicatie tussen beiden helften te verminderen. En hierbij gaat het niet alleen om grote stressinvloeden, maar ook het leren van iets nieuws of een opdracht doen die als moeilijk wordt ervaren kan al als stressvol worden ervaren. 

Door verschillende oefeningen kun je het brein trainen goed te blijven communiceren tussen links en rechts. Dit zorgt ervoor dat je kinderen makkelijker kunnen blijven leren. 

Terug naar Kinesiologie & Leren